Kumpulan Doa Pembuka Rezeki Dari Segala Penjuru

2313
doa pembuka rezeki

Doa pembuka rezeki – Setiap orang pasti ingin hidup kaya dan berlimpah harta. Ingin beli apa aja bisa keturutan dengan mudah, mau melakukan apa saja bisa. Disamping kerja keras, usaha untuk mendapatkan rezeki juga harus di imbangi dengan berdoa. Doa pembuka rezeki ini adalah sebuah ikhtiyar batin untuk melancarkan dan mendatangkan rezeki dari berbagai macam arah.

Doa pembuka rezeki ini harus di imbangi dengan usaha lahir seperti bekerja dengan tekun, kerja keras sebagaimana mestinya. Kenapa kita harus berdoa? Apa pentingnya doa? Doa merupakan sebuah upaya kerendahan hati kita untuk meminta kepada sang pencipta dan sang pemberi rezeki Allah SWT. “Berdoalah maka Aku (Allah) akan mengabulkannya. Maka dari itu berdoalah memintalah kemudahan rejeki, supaya hidup kita serba kecukupan dan mapan.

Banyak sekali kumpulan Doa pembuka rezeki yang bisa anda praktekkan dan panjatkan ketika sholat. Banyak juga para kiyai atau ustadz memberikan arahan Doa pembuka rezeki ini. Jika anda mengalami kesulitan masalah ekonomi, rejekinya susah maka silahkan amalkan secara terus menerus.

1. Doa pembuka rezeki I

“Allaahumma rabbanaa anzil ‘alainaa maaidatan minas samaai takuunu lanaa ‘idan liawwalinaa wa aakhirinaa wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raaziqiina”.

Artinya: “Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki Yang Paling Utama.” (QS. Al-Maidah 5: 114)


Baca Juga:


2. Doa pembuka rezeki II

“Wayarzuqhu min haitsu laa yahtasibu waman yatawakkal ‘alallahi fahuwa hasbuhu innallaha baalighu amrihi qad ja’alalahu likulli syai-in qadran”.

Artinya: Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS. 65:4)

3. Doa pembuka rezeki III

“Fasaqa lahuma thumma tawalla ila alththilli faqala rabbi innee lima anzalta ilayya min khayrin faqeerun”.

Arti: “Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku”. (QS. Al-Qasas 28: 24)

4. Doa pembuka rezeki IV

“Qala rabbi ighfir lee wahab lee mulkan la yanbaghee liahadin min baAAdee innaka anta alwahhabu”.

Arti: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.” (QS. Shaad 38: 35)

5. Doa pembuka rezeki V

“Allahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’a, wa rizqon thoyyibaa, wa ‘amalan mutaqobbalaa.”

Arti: “Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rezeki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik).” (HR. Ibnu Majah, no. 925 dan Ahmad 6: 305, 322. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih)

6. Doa pembuka rezeki VI

“Allahumak-finii bi halaalika ‘an haroomik, wa agh-niniy bi fadhlika ‘amman siwaak.”

Arti: “Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu.” (HR. Tirmidzi no. 3563. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan)


Baca Juga:


7. Doa pembuka rezeki VII

“Allahummaghfirlii, warhamnii, wahdinii, wa ‘aafinii, warzuqnii.”

Arti: Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah petunjuk padaku, selamatkanlah aku (dari berbagai penyakit), dan berikanlah rezeki kepadaku”. (HR. Muslim no. 35, 2697)

Silahkan amalkan Doa pembuka rezeki  tersebut. Dengan ijin Allah akan dimudahkan dalam mencari rejeki. Banyak orang yang menggunakan sarana spiritual kelancaran rejeki sebagai pendukung doa dan usaha yang sudah dilakukannya. Sarana spiritual ini di percaya membantu mempermudah dalam mencari rejeki baik itu bentuk usaha maupun orang yang bekerja sebagai karyawan. Sarana spiritual itu berupa Mustika Kekayaan Batu Sulaiman. Ini adalah sarana kekayaan tanpa tumbal yang banyak dibuktikan masyarakat ampuh dalam mendatangkan rejeki. Silahkan baca disini jika Anda ingin mencoba membuktikan kehebatan mustika sulaiman ini.

 3,346 total views,  3 views today